A közműkeresők működése – a földalatti közművek detektálásának alapelvei

ÉPÍTŐIPAR

Építkezési projektjeink során folyamatos kihívás a földalatti csövek, vezetékek időbeni észlelése és helymeghatározása.

Ahhoz, hogy védve legyünk a közművek megsértésétől, és hatékonyabban tudjunk dolgozni a legkézenfekvőbb megoldás a közműkeresők használata a földalatti közművek gyors földalatti helyzetének a meghatározására.

De hogyan működnek ezek a közműkeresők:

Amikor váltóáram (AC) fut egy kábelben, mágneses mező keletkezik. A váltóáram azonban nemcsak mágneses mezőt generál, hanem egyfajta oszcillálást a pozitív és negatív áram között, amit frekvenciaként ismerünk és Herztben (Hz) mérünk.Az elektromágneses mező, amit a váltóáram generál, kábelkeresőkkel érzékelhető. Ilyen eszköz a Leica Digicat 550i is.

Két fő működési elvük van:

  • Passzív helymeghatározás – A meglévő közmű elektromos mezejének helyének meghatározására használjuk
  • Aktív helymeghatározás – Egy lokalizált közmű jeladójára ültet egy sajátos jelet

Passzív helymeghatározás

Néhány jel már jelen van egy földalatti közműben, legyen az  a kábelből való jelsugárzás vagy egy rádió jeladóból indukált jel visszasugárzása a közmű felé.

Az Áram mód alapelvei

principles-behind-power-mode-300x195Amikor a váltóáram (AC) egy közműben halad, elektromágneses jelet generál. Egy kábelkereső (Leica Digicat 550i) segítségével, a felmérő személy detektálhatja a földalatti vezetékek helyét az elektromágneses mezőt keresve.

principles-behind-power-mode2-300x196Az elektromos kábelek helyének meghatározása egyedül kábelkereső használatával csak olyan vezetékek esetén működik, amikor folyik a vezetékben áram, például egy utcalámpa éjjel. Amikor azonban a lámpa nem ég, nem folyik áram a vezetékben, így a földalatti kábelt kábelkeresővel nem tudjuk lokalizálni.

A Rádió mód alapelve

Egy rádiópóznáról sugárzott alacsony frekvenciájú, hosszúhullámú rádiójel a föld alá tud hatolni, ami a fém közművekre jelet indukál. A közművek ezt a jelet visszabocsájtják, így azok helye meghatározható olyan közműkereső segítségével, ami ezen alapelv szerint működik.

Az Auto mód alapelve

digicat-e1495552941943-300x239

A Leica Digicat kábelkeresői az ún. Auto mód alapelv szerint működnek, azaz ötvözik az Áram- és a Rádió módot. Az Auto mód segít a közművek detektálásában már az első látogatáskor.

Aktív helymeghatározás

A földalatti közművek közel 60%-át nem találjuk meg, ha egyedül a passzív módokat használjuk. Az, hogy egy egyszeri keresés nem mutatja ki meglétüket, nem jelenti azt, hogy nincsenek ott és a földalatti munkáknak nekikezdhetünk.

Egy kábelkereső és jeladó (Leica Digitex t100) jelentős mértékben segíti a közművek helyének meghatározását. Ez a kis, hordozható eszköz jelet indukál a vezetékre vagy csőre, ami a közműkeresővel már detektálható. Ezt nevezik aktív helymeghatározásnak.

Aktív jel használata

A földalatti közművek jelentős része nem található meg passzív jeleken alapuló műszerek használatával. Ezekben a földalatti létesítményekben nem biztos hogy fut áram vagy rádiójel, így szükség van jel indukálására, hogy helyüket meg tudjuk határozni. Ahhoz, hogy további közművek helyét beazonosítsuk, elektromos áramra vagy jelre van szükség, amit a földalatti fém közműre tudunk bocsájtani, ami által a kábelkereső be tudja azonosítani azt.

induction-mode-300x189Indukciós mód

Az indukciós mód egy gyors és egyszerű módja a jel közműre ültetésének mindenféle fizikai kapcsolat nélkül. A belső antenna egy mágneses mezőt generál, amit a földbe bocsájt. Bármiféle fém közmű a közelben ennek hatására áramot indukál, ami már lokalizálható egy kábelkeresővel.

Csatlakozó mód

Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy a közműre jelet bocsájtsunk és lehetőleg ezt kellene használni minél több alkalommal (főleg a mélységmérésekkor). A jeladó kimenete közvetlenül csatlakoztatható a kábelre vagy csőre. Az áramkört egy földbe helyezett cövekkel vagy más földi kapcsolóponttal bezárhatjuk.

A közvetlen jelbocsájtás lehetővé teszi a beazonosítást és a nyomkövetést.

A jel helyének beazonosítása

Ahhoz, hogy egy földalatti közmű mágneses mezejét detektálni tudjuk a kereső antennákat használ, amik ferritrudak közé vannak helyezve. Az antennák a jel erősítését szolgálják, és a kereső áramközének szolgáltatnak bemenő jelet.

A Leica Digicat keresői felerősített SSI-vel rendelkeznek (Signal Strength Indicator), és egy grafikus képernyővel, amin a jelerősséget és a számszerű SSI méréseket követhetjük. Az erősebb jel (a maximum jelerősség) mindig akkor kapható, amikor közvetlenül a kereső alatt helyezkedik el a közmű.

Üdvözlettel,
Leica Geosystems
magyarországi csapata