Egy tesztmérés eredményei SmartLink és SmartLink Fill használatával – GNSS útikalauz Busics tanár úrral

FÖLDMÉRÉS & G.I.S

A GNSS útikalauz blogsorozatunk befejező részéhez érkeztünk. Ebben a részben tesztmérést végeztünk a  Leica SmartLink és SmartLink Fill szolgáltatások pontosságának vizsgálatára Busics tanár úrral együtt, aki szabatos GNSS meghatározással mért pontokat biztosított a számunkra annak érdekében, hogy a tesztet precíz és valós adatokkal tudjuk alátámasztani.

A földmérési gyakorlatban már szinte elengedhetetlen – és napi szinten használt – RTK módszert úgy képzelhetjük el, mint egy láncot, amely számos egymástól független elemből épül fel. Ha akár csak az egyik elem is kiesik ebből a láncból, máris problémákba ütközünk a terepen, ugyanis nem leszünk képesek centiméteres pontossággal mérni. Ezekre az esetekre nyújt megoldást a PPP, amelyről bővebben az alábbi cikkekben olvashattok:

Busics tanár úr kalauzolásában három helyszínre látogattunk el, hogy a Leica PPP megoldásait teszteljük, Székesfehérvárra, Mórra és Zámolyra, ahol előzetesen nagypontossággal meghatározott koordinátákkal rendelkező, rövid távon mozdulatlannak tekinthető pontokon tudtunk PPP-méréseket végezni.

pic1

A fehérvári helyszínen, a Geo főépületének tetején található mindhárom pillért bevontuk a tesztmérésbe. Ezek közül a P3-as pillér 24 órás utófeldolgozásos PPP méréssel is meghatározásra került egy kanadai, online elérhető szoftver (www.geod.nrcan.gc.ca) segítségével. Tapasztalatok alapján e módszerrel 24 órás méréssel elérhető a centiméteres pontosság, viszont hátránya a nagyon hosszú észlelési időszükséglet, és hogy csak utólagos kiértékeléssel határozható meg a pont – ezért például kitűzési feladatokra nem alkalmas. Emellett a feldolgozás megkezdéséhez meg kell várnunk amíg a precíz pályaadatok elérhetővé válnak, mely kb. két hét a mérés időpontjától számítva.  Ezzel szemben a SmartLink-kel nincs szükség utókiértékelésre sem többórás mérési periódusra, de mindemellett képes néhány centiméteres pontossági értékekkel mérni. Lássuk, hogy a teszt során ez miként alakult. Az alábbi ábra utolsó oszlopában látható „eltérések” a 24 órás utófeldolgozásos PPP-koordináták, valamint a valós idejű SmartLink eredmény közötti lineáris eltérést jelentik.

A SmartLink-nek 45 perc alatt sikerült fix pozíciót számítania pusztán a navigációs műholdak és a kiegészítő műhold által sugárzott műholdalapú korrekciók segítségével. A fenti képen látható, hogy a CQ értékeket (vagyis a műszer által becsült térbeli ponthibát) nagyon stabilan tartotta a műszer a kezdetektől fogva a mérés végéig – majd 3 órán keresztül –, melyek arányosak voltak az eltérések (a valódi hibák) nagyságával.

pic4

45 percnél gyorsabban is elérhető fix megoldás SmartLink -kel, ahogy ez a további teszteredményekből is látható lesz. A konvergálási idő függ az elérhetű műholdak számától, azok konstellációjától és a GNSS mérésre hatást gyakorló hibáktól.

pi6Mivel az utólagos PPP megoldás meglehetősen hosszú mérési időintervallumot igényel, ezért mint viszonyítási referenciát a P3-as ponton kívül csak a P1-as pillért tudtuk használni, ahol egy hatórás mérési periódus eredményét (melynek 3D pontossága kb. 2 centiméterre tehető), vetettük össze a SmartLink által adott megoldással. Alább láthatók az eredmények.

pic8

A nap végén ellenőrzés és reprodukálhatóság céljából a székesfehérvári helyszínen újra mértünk a P3-as ponton, ekkor az első táblázathoz nagyon hasonló eredményt kaptunk. A P3-as ponton ezúttal 30 perc alatt született fix megoldás. Az ismert koordináták és a SmartLink-kel meghatározott koordináták közötti lineáris eltérés átlaga 5 cm volt.

pic9

Az RTK megoldással való összehasonlításról sem feledkeztünk meg, feltételezve azt a gyakorlati esetet, hogy munkánk során a pontok nagy részét RTK-val mérjük meg és csak azokat a pontokat mérjük SmartLink-kel vagy SmartLink Fill-lel, amikor az RTK korrekciók valamilyen okból kifolyólag (például mobilinternet vagy RTK szolgáltatás kimaradása miatt) ideiglenesen nem elérhetők, vagy bizonyos területeken egyáltalán nem elérhetők. Ekkor lehet segítségünkre a SmartLink, melynek használatával nem kell aggódnunk a pontosság miatt sem, ahogy az alábbi ábra is mutatja.

A kifejezetten rövid időtartamú RTK-korrekció kimaradásokra nyújt megoldást a SmartLink Fill, mely egy előzetes RTK fix pozíció után kb. 10 percig képes biztosítani néhány centiméteres fix pozíciót, feltételezve azt, hogy a mobilinterneten vagy az URH alapú rádiós kapcsolaton érkező RTK korrekciók vételében csak rövidebb szakadások lépnek fel. Ezek a rövid idejű szakadások azonban már nem tennék lehetővé a zavartalan munkavégzést, ugyanis RTK használatakor folyamatosan kell fogadnunk korrekciókat. Ilyen esettel gyakran találkozunk a terepen, melyre megoldást nyújt a SmartLink Fill. Lássuk, milyen pontosságra számíthatunk használatával!

pic10.png

SmartLink Fill eredmények Székesfehérváron 3 különböző ponton

A SmartLink Fill-lel kapott eredmények valamivel változatosabbak. Az eredmények döntő többsége 3-6 centiméterrel, vagy ez alatt tér el a hálózatos RTK-val meghatározott koordinátákhoz képest. A tesztpontokon 5-6 ismétléssel – újrainicializálást követően –teszteltük a SmartLink Fill pontoságát. Ezen felül néhány esetben egy inicializáláson belül kétszer is megmértük a pontot, ezt jelöli a “-1” utótag (például 1 fill 3-1), mellyel azt teszteltük, hogy milyen pontosságra számíthatunk akkor, ha a pontunkat nem közvetlenül az RTK korrekciók megszűnése után mérjük meg, hanem néhány perccel később.

pic1112

SmartLink Fill eredmények a Zámolyi kéregmozgási alapponton

pic1314

SmartLink Fill eredmények – Mór EOMA külpont

Összességében elmondhatjuk, hogy mind a SmartLink, mind a SmartLink Fill szolgáltatások nagyon stabilan és megbízhatóan működtek, hozták az elvárt pontossági szinteket. Szeretnénk köszönetet mondani Busics tanár úrnak a tesztmérésben tett aktív szerepvállalásért, valamint hogy szakmai tapasztalatát és elméleti ismereteit e blogsorozatunkban megosztotta velünk.

pic15.jpg

Üdvözlettel,
a Leica Geosystems
magyarországi csapata